Қазақ тілі

Бейнефильм

Мәтін, оның түрлері, құрылымы туралы білгіңіз келсе, осы фильмді аяғына дейін көріп шығыңыз.

Ойындар